[afgehandeld] klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

politie, inbraakpreventie, overlast, Afval, straatverlichting, bestrating, buitenmeubilair, bomen, struiken enz
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

[afgehandeld] klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Let op :
Dit draadje is puur voor ons ter registratie van gebeurtenissen rondom het inzichtelijk krijgen van kosten en antwoord te krijgen op onze openstaande vragen. Reageren in dit draadje is uitgeschakeld.

In 2017/2018 zijn er in de Kruidenbuurt een aantal parkeer experimenten aangedragen waarvan enkele uitgevoerd. Hiervoor was een team uit Middelland ingehuurd om ons hierbij te ondersteunen en hebben hiervoor een budget gekregen van 120.000 Euro.

In de tijd van de uitvoer zijn diverse spullen aangeschaft... Die mogen ook wel weer naar ons, worden nu gebruikt door bewoners in Middelland

De bewoner is hier nagenoeg niet bij betrokken en het team heeft veel zaken op eigen houtje gedaan.
Er zijn geruchten dat van de 120K niets meer over is en dat de verdeling is 80K aan salaris voor het team en 40K voor de daadwerkelijke experimenten.

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt heeft vaak (op de man af) gevraagd naar de werkelijke kosten en kregen steeds weer nul op het rekest.

Hierbij dienen wij nu een officiële klacht in om eens en voor altijd openheid van kosten te krijgen.
 • Wat is er met de 120.000 Euro (belastinggeld) gebeurd?
 • Waar zijn de goederen die met dit budget (voor de Kruidenbuurt) zijn aangeschaft?
 • Hoeveel kosten zijn er gemaakt voor de uitgevoerde experimenten.
 • Hoeveel kosten zijn er gemaakt voor het drukwerk/boek
 • Hoeveel uren heeft het team gemaakt en hoeveel is hier voor betaald ?
Zaaknummer : 529254-2020

Het eindrapport is hier te downloaden
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Gebeurtennissen, feiten en vragen
 • Aanmelden voor de experimentengroep verliep via Ronald van Wingerden (toen gebiedsmanager Ommoord, Zevenkamp en Nesselande).
 • De voorzitter voorzitter en klankbord lid van bewonersorganisatie Kruidenbuurt hebben zich op persoonlijke titel aangemeld.
  Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt heeft zich, met medeweten van projectleiding én de gemeente, zich bewust buiten de betaald discussie discussie gehouden. Wij konden moreel gezien géén een keuze maken m.b.t. de twee ontstane kampen (voor en tegen betaald parkeren). De bewonersorganisatie Kruidenbuurt is er voor iedereen en heeft zich daarom langs de zijlijn meegekeken en daar waar nodig kritische vragen gesteld aan de projectleiding.
 • (!!!) Er is getracht om de voorzitter en klankbord lid van de Bewonersorganisatie, die zich op eigen titel hadden aangemeld, buiten de experimentengroep groep te houden (te weren) .
 • Gebiedscommissie wilde de verantwoording hebben, nooit gebeurd
 • Vanaf dag één zijn is Bewonersorganisatie Kruidenbuurt al bezig om inzichtelijk te krijgen wat er is gebeurde met het geld. Ook gebiedscommissie heeft opheldering gevraagd nooit iets gehad
 • Men had vanaf het begin af aan al het vermoeden dat de experimenten zoethouders waren. Want met het opzetten van experiment werden de insprekers met bezwaren tegen betaald parkeren afgekapt tijdens GV-vergaderingen. Deze inhoudelijke bezwaren zijn dus niet genotuleerd in stukken van gebiedscie. Vakinhoudelijk waren op voorhand al experimenten afgewezen, als niet uitvoerbaar.
 • De bewoners hebben meerdere keren aangeboden te helpen nooit. Er werd er gevraagd te helpen. Het projectleiding team heeft alles zelf in de hand gehouden
 • Initieel bleek dat de projectgroep álle problemen in de wijk wilden aanpakken. Na een protest van de groepsleden is de scope beperkt tot wat in de eerste instantie was gecommuniceerd: "de parkeerproblemen"
 • Er is zonder overleg een logo "ontworpen"
 • Er zijn zonder overleg hoodies gemaakt met een logo. Één keer gezien bij een overleg daarna nooit meer
 • Er is zonder overleg Internet domein aangeschaft (https://www.experimentkruidenbuurt.nl) door projectleiding. Dit domein is nog actief en behoort te worden overgedragen aan de Kruidenbuurt
 • De projectleiding kon gratis van de bewonersorganisatie een emailadres en subdomein krijgen voor gebruik. Dit is genegeerd.
 • De etentjes en drankjes waren erg gezellig maar de betrokken bewoners kwamen ergens anders voor.
 • Ook was er ineens een communicatie medewerker erbij. Één keer gezien , hoeveel uur heeft hij gedeclareerd is onbekend.
 • Het voorstel om bij de Bewonersorganisatie bekende gratis locaties te benutten is genegeerd.
 • Het eindrapport is in gedrukte vorm gemaakt (zonder overleg met de werkgroep). Dit boek is uitgedeeld onder de werkgroep-leden en de gebiedscommissieleden. Er is onbekend hoeveel boeken er zijn gemaakt en wat de exacte kosten hier van waren.
 • Er is gekozen om een tent, tafels (picknick tafel), stoelen enz. aan te schaffen om iedereen buiten overleg te hebben. Waar deze spullen zijn gebleven is tot nu toe onbekend. De Bewonersorganisatie hebben deze vraag geregeld bij de gebiedscommissie gelegd.
 • Wat zijn de overige kosten? (Presentjes/eten/drinken e.d.)
 • Zijn de nijntje-borden onderdeel geweest van de 120K budget en zo ja, wat heeft dit exact gekost?
 • Wat is het uurtarief geweest van de projectleiding? Was dit, waar de gebiedscommissie op hamert, een sociaal uurtarief?
 • Tijdens het project meermaals door de Bewonersorganisatie geïnformeerd naar de uurtarieven van de drie projectleden. Hier werd altijd geheimzinnig over gedaan. In 1 van de laatste meetings met de projectgroep en de bewoners is navraag gedaan naar lopende kosten en uurtarieven. Hier werd door de projectleiding en een enkele bewoner redelijk defensief op gereageerd.
 • In een (eerder) rapport van Middelland zijn exacte bedragen genoemd, in het rapport van de Kruidenbuurt zijn percentages genoemd. Waarom?
  [*[ In de mail hieronder(zie post van 09-12-2020) staat dat aangekochte goederen volgens afspraak van de projectleiding is. Waar is dit vastgelegd? Dit is niet met de betrokken bewoners gecommuniceerd.
 • Aan het einde van het traject heeft Bewonersorganisatie Kruidenbuurt meerdere keren gevraagd om inzicht bij Hr. van Wingerden. Dit inzicht werd geweigerd.
 • van participatie is nooit sprake geweest
We praten hier over belasting geld er zijn volgens ons gevoel grove fouten gemaakt laat dit een les zijn om dit soort projecten nooit meer op deze manier te doen. En daarbij word er in de wandel gangen al gesproken over betaald parkeren dus 120 over de balk gegooid. Dit lijkt een zoethoudertje te zijn geweest. Wel een hele dure.

Een tijdlijn
 • Mei 2017 - Vormen werkgroep
 • Juni 2017 - Begeleiden werkgroep richting samen zoeken naar oplossingen
 • Juli 2017 - Uitwerken experimenten
 • September 2017 - Voorbespreken experimenten met betrokken afdelingen
 • Oktober 2017 - Voorleggen experimenten aan het verkeers-overleg
 • December 2017 - Starten uitvoering experimenten en metingen
 • Mei 2018 - Afronden experimenten en metingen
 • Juli 2018 - Opleveren eindrapport
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Antwoord van M.A. van Kruiningen, Afdelingshoofd Mobiliteit Gemeente Rotterdam
Mail van 9-12-2020 om 18:59u

Op 18 november heeft de gemeente een melding van u ontvangen. In uw melding vraagt u waar de €120.000,- aan belastinggeld voor het Experiment Kruidenbuurt, uitgevoerd in 2017/2018, naartoe is gegaan. Hieronder ga ik in op uw melding.Het Experiment Kruidenbuurt is twee jaar geleden afgerond tijdens de formele gebiedscommissie van 13 november 2018. Tijdens deze sessie heeft de projectleiding (financiële) verantwoording afgelegd over het hele project. In het opgeleverde rapport, waarmee het project is afgesloten, kunt u op pagina 46 percentueel zien waar het geld aan is besteed. Het klopt dat daarin een bedrag van €80.000,- is gebudgetteerd voor de projectleiding en €40.000,- voor de uitvoering van het project.Facturen voor geleverde diensten worden gecontroleerd voordat een akkoord wordt gegeven op de uitbetaling, in lijn met de afspraken die worden gemaakt over de te leveren diensten. Eventuele gekochte materialen zijn volgens dezelfde afspraken eigendom van de projectleiding, niet van de gemeente/de gebiedscommissie/de bewonersvereniging. Ik verwijs u verder naar het opgeleverde rapport in de bijlage, waarin u de genoemde verdeling van de kosten kunt vinden op pagina 46.

Ik vertrouw erop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Bewonersorganisatie gaat niet akkoord met het gegeven antwoord. De mail geeft geen enkel (gedetailleerd) antwoord op onze vragen.

Wij beraden ons op een WOB verzoek om de waarheid boven water te krijgen.
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Mail naar SO mobiliteit op 10-12-2020 om 21:05u
beste Hr. van Kruiningen,

Helaas hebben wij vandaag niets van u mogen horen via ons verzoek voor telefonisch contact betreffende deze kwestie/klacht.

Zoals aangegeven gaan wij niet akkoord met het gegeven antwoord daar dit 0 antwoord geeft op onze open vragen.

We stuiten nu al 3 jaar op weerstand uit verschillende hoeken. Gemeente , een bewoner en ook de projectleiding van dit project. Dit rammelt aan alle kanten.

Bewonersorganisatie kruidenbuurt wil graag de waarheid boven tafel en antwoord op onze vragen. Deze hebben wij verzameld in een openbaar forum via link https://forum.kruidenbuurt.nl/viewtopic.php?f=20&t=52

Mochten wij binnen 5 werkdagen geen contact noch antwoord hebben gekregen zullen wij een WOB verzoek indienen. Wij willen richting de bewoners van de kruidenbuurt kunnen vertellen war er exact met hun belastinggeld is gedaan EN een uitleg waarom het project zo is verlopen zoals ie is verlopen. Hiermee willen we een signaal afgeven naar de gemeente en politiek dst een dergelijke ongecontroleerde verspilling van geld nooit meer mag voorkomen.

Ik zie uw reactie graag tegemoet,
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Via Twitter hebben we de vraag gesteld dat onze klacht is gesloten.

Te bizar voor woorden. Waarom mag de waarheid niet boven tafel? Wat is er zo geheim?
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Bericht Stadsbeheer 14-12-2020 om 13:46u
Ik begrijp dat je het niet eens bent met het antwoord. Ik kan je zaak helaas niet heropenen. Dit gebeurt door de afdeling zelf. Ik ga het direct doorgeven aan de afdeling met al je verzoeken erbij. Zij nemen contact op met je.
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Vandaag (telefonische) terugkoppeling van onze gebiedsnetwerker 15-12-2020 om 12:08u

Er komt een gesprek met de directie gemeente en een lid van de gebiedscommissie. Dit gesprek zal op korte termijn worden gepland.
Met dit gesprek zou een WOB verzoek niet nodig zijn. We wachten dit gesprek dus eerst even af.
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

Aanstaande vrijdag 18-12-2020 Hebben wij een gesprek met de gemeente.

De afspraak kan plaatsvinden met Jenny Fix (Rayondirecteur) en Ron Davids (lid Gebiedscommissie).
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.
Gebruikersavatar
secretariaat
Berichten: 124
Lid geworden op: 06 jun 2020, 13:05

Re: klacht n.a.v parkeer experimenten Kruidenbuurt2017/2018

Bericht door secretariaat »

We maken nog een verslag naar aanleiding van het gesprek. Volgt later deze week
Reageren of nieuwe berichten plaatsen op ons forum ? Maak even een account aan. Steunt u ons ? Dank u wel.